Vi har nu registrerat din anmälan för att få vårt nyhetsbrev i databasen. Du kommer snart att få ett e-post till adressen du angav.

Du måste svara (klicka på länken i mejlet) för att konfirmera din prenumeration. Gör du inte det inom en månad kommer e-postadressen att plockas bort ur databasen, och du måste registrera dig igen om du vill ha vårt nyhetsbrev.

Skulle du inte få något mail, kontrollera att det inte hamnat i skräpkorgen av misstag. Alla nyhetsbrev kommer att skickas från info@nygrenlind.se.