Av respekt för prenumeranter på vårt nyhetsbrev har vi strikta regler hur vi behandlar de uppgifter ni lämnar till oss.

Följande gäller för hantering av e-postadresser och övrig information:

  • Våra prenumeranters e-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på sådant sätt att en e-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.
  • I de fall då prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer detta omedelbart och utan förbehåll att respekteras.